Mẫu Quyết Định Tặng Quà Cho Khách Hàng Và Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Của Giám Đốc Về Việc Đi Nghỉ Mát

Quy định về chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

– Mỗi khi dịp lễ tết đến các DN thường mua quà để biếu, tặng khách hàng, đối tác và nhân viên công ty. Vậy chi phí này có được khấu trừ VAT đầu vào không? Khi xuất quà tặng cho khách và nhân viên có phải xuất hóa đơn không? Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không?

1093+ mẫu Quà tặng Khách Hàng bán chạy nhất 2020 | SanGia

1. Quà tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không?

** Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16,Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“ Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

** Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“ Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách”

Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, DN phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng cho khách hàng.

=> Theo quy định trên, DN mua quà tết tặng khách hàng và người lao động, khi biếu tặng phải xuất hóa đơn GTGT.Bạn đang xem: Quyết định tặng quà cho khách hàng

2. Thuế GTGT đối với hàng biếu tặng

** Căn cứ tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau:

“ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

** Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định như sau:

“ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà DN sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

=> Theo quy định trên:

– Quà tết dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế đầu vào

– Quà tết dùng biếu tặng khách hàng chịu thuế GTGT đầu ra.

Đang xem: Mẫu quyết định tặng quà cho khách hàng

– Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng

3. Thuế TNDN

3.1 Chi phí mua quà tết tặng khách hàng.

** Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

“ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: 20+ Kiểu Tóc Đẹp Nhất – 350 Mẫu Tóc Đẹp Ý Tưởng Trong 2021

 

Bạn đang xem: Quy định về chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

=>Theo quy định trên:

– Chi phí mua quà tặng khách hàng là chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh.

– Nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ

** Lưu ý : Từ năm 2015, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, cho, biếu, tặng hàng hóa dịch vụ…..không bị khống chế 15%

** Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi được trừ như sau:

“ Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

=> Theo quy định trên chi phí mua quà tết cho nhân viên là một khoản chi có tính chất phúc lợi, được tính vào chi phí được trừ, nhưng tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của DN trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của DN.

** Lưu ý : Nếu DN chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của DN cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra, mà chi phí mua quà tết vẫn được tính vào chi phí được trừ

4. Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng:

a. Bên cho, biếu, tặng:

– Nếu mua về cho biếu tặng ngay khách hàng bên ngoài DN, không nhập kho:

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200)

Nợ TK 642 (theo Thông tư 133)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK: 111, 112, 331:

Có TK 3331:

– Nếu mua về nhập kho, sau đó xuất cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN

+ Khi mua hàng về:

Nợ TK 152, 153, 156…

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.

Có 111, 112, 331…

+ Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200)

Nợ TK 642 (theo Thông tư 133)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Xem thêm: Balo Phi Hành Gia Trong Suốt Dành Cho Thú Cưng, Balo Phi Hành Gia Trong Suốt Đựng Chó Mèo

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

b. Bên nhận:

Related Articles

Trả lời

Back to top button