Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của Quý khách và sẽ không bao giờ cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai.Thông tin cá nhân của bạn sẽ được quản lý như mô tả dưới đây:

Địa chỉ e-mail mà bạn gửi khi mua hàng hoặc đăng ký sẽ không được hiển thị cho người dùng khác. Zipit có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn trong thời gian bạn là thành viên của Zipit Vietnam. Bạn có thể chọn không nhận những thư từ bất kỳ thời điểm nào.

Zipit có thể cung cấp thông qua RSS hoặc phương pháp khác bất kỳ hoặc tất cả các nội dung công khai của mình.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

Chúng tôi khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Mọi thắc mắc hoặc góp ý về Chính sách bảo mật xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại customer@zipit.vn.